อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ไม้แขวนเสื้อผ้าแบบโฟมดัดได้

ปัญหาค้างคาที่แก้ได้ด้วยการออกแบบอย่างง่ายๆไม้แขวนเสื้อผ้าเพื่อถนอมเสื้อผ้านี้ออกแบบด้วยการเปลี่ยนวัสดุและโครงสร้างเพียงเล็กน้อยก็สามารถแก้ปัญหาที่ค้างคามานานสำหรับเรื่องรอยนูนบนเสื้อผ้าและเสื้อผ้าหลุดร่วงซึ่งเคยมีหลายคนพยายามออกแบบใหม่มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ตอบโจทย์ได้ตรงๆ สักที


การออกแบบการรองรับโครงสร้างเสื้อผ้า

:: ประเด็นปัญหา ::

ไม้แขวนเสื้อถูกใช้งานมาแล้วนับร้อยปี เริ่มต้นจากการเลียนแบบโครงสร้างของบ่าและไหล่ของมนุษย์เพื่อให้รองรับน้ำหนักของชุดต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่ด้วยความจำเป็นในเรื่องการเก็บรักษาและข้อจำกัดด้านพื้นที่ทำให้ไม้แขวนเสื้อถูกทำให้แบนกว่าลำตัวของมนุษย์ซึ่งนำมาสู่การกระจายน้ำหนักที่ไม่ดี ทำให้เกิดรอยนูนบนไหล่ของเสื้อยืด เสื้อผ้าหลุดร่วงจากไม้แขวนได้ง่าย และต้องใช้ไม้หนีบผ้ามาช่วยเสริม


:: วิธีจัดการ ::

Ayo หรือ Ayodele Aigbe นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ Texas Tech University ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้พัฒนาไม้แขวนเสื้อจนเกิดเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆ ที่ชื่อว่า ‘Hangio’ (https://shophangio.com) ซึ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและวัสดุของไม้แขวนเสื้อให้ทำมาจากโฟมที่มีแกนกลางที่แข็งแรงแต่สามารถดัดให้โค้งงอตามที่ต้องการได้มากกว่า 6 รูปแบบ ไม่ว่าจะกางให้เป็นเส้นตรงเพื่อแขวนเสื้อตัวใหญ่ บิดให้มีตะขอที่ด้านปลายเพื่อแขวนเสื้อกล้าม หรือม้วนให้เป็นวงกลมเพื่อคล้องผ้าพันคอก็สามารถทำได้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.