อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ความเป็นมาของ Pride Month


เดือนมิถุนายนของทุกปีถูกยกให้เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจเพื่อสร้างความตระหนักในความเท่าเทียมและสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer)


เดือนแห่งความภาคภูมิใจเพื่อสร้างความตระหนักในความเท่าเทียมและสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

หมุดหมายนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เมื่อตำรวจสหรัฐอเมริกาบุกเข้าทำลายโรงแรม Stonewall Inn ในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นสถานที่ที่ในขณะนั้นชาว LGBTQ ใช้เป็นสถานที่รวมตัวและดูแลกัน (การกดขี่ LGBTQ ในช่วงเวลานั้นยังเป็นเรื่องปกติของสหรัฐอเมริกา) การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเหตุการณ์นั้นทำให้เกิดการลุกขึ้นตอบโต้เพื่อความเท่าเทียมของ LGBTQ อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

เหตุการณ์นั้นทำให้เกิดการลุกขึ้นตอบโต้เพื่อความเท่าเทียมของ LGBTQ อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

เรื่องราวนองเลือดในคืนนั้นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมตามมาอีกมากมาย เกิดการรวมตัวกันของ LGBTQ เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น และเกิดองค์กรเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้งสื่อจำนวนมากก็ร่วมสนับสนุนความเคลื่อนไหวนั้นด้วยการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ จนในที่สุดวันสำคัญนี้ได้ขยายขอบเขตจากวันที่ 28 มิถุนายนของทุกปีกลายเป็นเดือนมิถุนายนทั้งเดือน


SolidSprout

#ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

#designforsocialimpacts


⚡ ติดต่อเรา : 061 491 8292

✅ Line : http://line.me/ti/p/~solidsprout (ID: solidsprout)

✉️ Email : info@solidsprout.com

🌎 เยี่ยมชมเว็บไซต์ : www.solidsprout.com

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.