อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Johnnie Walker ขวดกระดาษ

ความท้าทายของวัสดุ เมื่อกลิ่นและรสสำคัญต่อสิ่งที่อยู่ภายในถือเป็นความกล้าหาญอย่างมาก เมื่อ Diageo ( https://www.diageo.com ) บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Johnnie Walker หันมาศึกษาและกำลังจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์วิสกี้ของตนเองให้เป็นกระดาษแบบ 100% (ทั้งตัวขวดและฝา) และกำลังจะขยายไปสู่ไลน์ต่างๆ ของ Unilever และ PepsiCo อีกด้วย


การออกแบบการปกป้องคุณภาพภายใน

การใช้วัสดุกระดาษมีข้อเสียเปรียบที่นักพัฒนาวัสดุเคยติดปัญหากันอยู่คือเรื่องกลิ่นและผิวของกระดาษที่สามารถทำลายรสชาติของสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในได้ แม้แต่การใช้หลอดกระดาษในการดูดของเหลวในช่วงเวลาแค่ไม่ถึงวินาทีก็ทำให้กลิ่นของเครื่องดื่มนั้นเปลี่ยนไปได้แล้ว แต่การพัฒนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับ Pulpex ซึ่งเป็นผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษหลากหลายชนิด ทำให้ได้วัสดุกระดาษที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ และเพียงพอต่อการใช้บรรจุของเหลวที่มีกลิ่นเฉพาะอย่างเหล้าและวิสกี้


การเปลี่ยนแปลงของ Johnnie Walker ครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการชี้ให้เห็นว่าวัสดุกระดาษในปัจจุบันได้รับการพัฒนามากเพียงพอแล้วที่จะนำมาบรรจุอาหารได้โดยไม่ทำลายกลิ่นและรสของสิ่งที่อยู่ภายใน และบริษัทยังเปิดเผยข้อมูลว่าความร่วมมือนี้ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมกับ PepsiCo ด้วย ซึ่งหากต่อไป Pepsi สามารถใช้ขวดจากกระดาษได้จริงก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันขวดพลาสติกจาก PepsiCo ถือเป็นตัวการใหญ่ที่กำลังก่อปัญหาด้านขยะสิ่งแวดล้อมทางทะเล


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.