อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ให้เด็กมีอิสระในการเดินทาง

ในแต่ละครั้งที่ออกเดินทาง เด็กควรมีอิสระในการใช้ชีวิตของตนเองมากแค่ไหนโดยปกติในการเดินทางของครอบครัวที่มีเด็กตัวเล็กๆ พ่อหรือแม่มักจะเก็บสัมภาระต่างๆ ของเด็กใส่ไว้ในกระเป๋าของตนเอง และกิจกรรมการใช้ชีวิตของเด็กตลอดการเดินทางก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่พ่อแม่ต้องการทำ ในการเดินทางออกนอกบ้านพ่อกับแม่จึงกลายเป็นผู้ควบคุมการใช้ชีวิตของเด็กโดยสมบูรณ์


สิ่งเหล่านี้ฟังดูมีเหตุผลดีเพราะเด็กเล็กส่วนใหญ่อาจยังไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองได้ดีมากนัก แต่ 'แค่ไหน?' จึงจะเรียกว่า 'รับผิดชอบเองได้' และหากมองด้วยมุมมองทางสังคมและการเรียนรู้ การควบคุมจัดการของพ่อแม่อาจยิ่งเป็นการสอนให้เด็กรับรู้ว่าตนเองนั้นไร้ความสามารถและทำให้เคยชินกับการต้องรอคอยการช่วยเหลือจากพ่อแม่


การออกแบบที่มองผลในระยะยาว

กระเป๋าเดินทางใบนี้มีชื่อว่า Hop เป็นงานออกแบบของทีม Knack ซึ่งเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่า 'เด็กควรสามารถเลือกใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างเสรี (independence)' จึงเปลี่ยนวิธีคิดใหม่โดยให้กระเป๋าเดินทางถูกใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับเด็ก มีขนาดพอเหมาะกับเด็ก และมีสายจูงที่เด็กสามารถเอื้อมถึงได้


งานออกแบบนี้ช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกที่เท่าเทียมกับคนอื่นในครอบครัว และช่วยฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบและเริ่มคิดบริหารจัดการสิ่งของของตนเองได้ นอกจากนี้ด้วยความแข็งแรงของกระเป๋ายังทำให้เกิดฟังก์ชั่นที่สำคัญคือเด็กสามารถวางกระเป๋าในแนวราบและขึ้นไปยืนบนกระเป๋าเพื่อเพิ่มความสูงของตนเองในการเอื้อมหยิบจับสิ่งของที่อยู่ในที่สูงระดับเดียวกับที่ผู้ใหญ่ปกติทำได้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.