อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เปลี่ยนดาวอังคารเป็นแปลงผัก

พื้นที่สุดโหดอย่างผิวดาวอังคารกำลังถูกท้าทายด้วยการเพาะปลูกของมนุษย์โลกจากความตั้งใจที่ทำให้มนุษย์สามารถท่องเที่ยวไปได้ไกลถึงอวกาศ และแนวโน้มความจำเป็นในอนาคตที่ต้องขยายพื้นที่การอยู่อาศัยของมนุษย์ไปยังดาวดวงอื่น นำไปสู่การศึกษาความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะตั้งรกรากบนดาวที่อยู่ใกล้กับโลก ในที่นี้รวมไปถึง 'ดาวอังคาร'


ดาวอังคารเป็นดวงดาวพี่น้องที่อยู่ไม่ห่างจากโลกมากนัก (ประมาณ 54.6 ล้านกิโลเมตร) แต่ด้วยระยะทางเพียงเท่านี้ก็ทำให้ดาวอังคารมีภูมิอากาศที่แตกต่างจากโลกมาก นั่นคือมีอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปและยังเต็มไปด้วยอันตรายจากรังสียูวี ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายที่ทำให้การตั้งรกรากของมนุษย์บนดาวอังคารแทบเป็นไปไม่ได้


การออกแบบระบบการผลิตอาหารในที่หนาวเย็น

สภาพอากาศของดาวอังคารไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่อพืชทุกชนิด การไม่สามารถเพาะปลูกพืชบนดาวอังคารจะทำให้มนุษย์ขาดแหล่งอาหาร แต่ด้วยงานวิจัยใหม่โดย Robin Wordsworth จาก Harvard University, Ronald Kerber จาก California Institute of Technology และ Charles Cockell จาก University of Edinburgh (https://www.nature.com/articles/s41550-019-0813-0) ทำให้ข้อจำกัดนี้ถูกลดลงจนใกล้เป็นศูนย์


ทีมนักวิจัยพบว่า aerogel ซึ่งเป็นวัสดุใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบไม่นานมานี้ สามารถนำมาใช้ในการสร้างโดมที่มีความบางเพียง 2-3 เซนติเมตร ด้วยความหนาเพียงเท่านี้ก็สามารถก่อให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกบนดาวอังคาร ช่วยป้องกันรังสียูวี และทำให้อุณหภูมิข้างใต้สูงขึ้นจนสามารถเพาะปลูกพืชได้ ที่สำคัญคือโดม aerogel ยังสามารถขยายสเกลในการติดตั้งบนพื้นที่กว้างได้โดยไม่จำกัด นับจากวันนี้ถึงแม้จะยังอีกนานที่มนุษย์จะย้ายไปอยู่บนดาวอังคารได้จริงๆ แต่ตอนนี้ทีมนักวิจัยก็ได้นำประโยชน์นี้ไปใช้พัฒนาพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่หนาวเย็นบนโลกอย่างทวีปแอนตาร์กติกา (Antarctica) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.