อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

บ้าน เรียบง่าย ประโยชน์ใช้มาก

ความเรียบง่ายของบ้านทำให้ปลอดภัย และยิ่งเพิ่มประโยชน์ใช้สอยด้วยหนึ่งในบ้านพร้อมติดตั้งของ MUJI ที่ออกแบบมาให้ปลอดภัยมากขึ้น โปร่งโล่งมากขึ้น ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ด้วยการเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ให้ยุ่งยาก แต่คือการตัดทอนชิ้นส่วนที่เกินจำเป็นออกไป


การออกแบบความโปร่งสบาย

บ้าน Yō no ie (陽の家) ของ MUJI ( https://www.muji.net/ie/ ) ถูกออกแบบมาให้มีเพียงชั้นเดียวเพื่อตอบสนองกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต สิ่งที่กลายเป็นจุดสนใจของบ้านรุ่นนี้คือการแก้ไขปัญหาหลายอย่างด้วยการออกแบบให้มีความเรียบง่ายตามสไตล์ญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็บรรจุความพอดีและตรงไปตรงมาชนิดที่ทำให้จิตใจโปร่งโล่งสบายไปด้วยเวลาที่อยู่ในบ้านนี้


อุบัติเหตุในบ้านจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะคนในบ้านไม่ทันสังเกตกันและกัน หรือไม่ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้น บ้าน Yō no ie จึงยกเอาผนังที่กั้นห้องทิ้งไปทั้งหมด เปิดให้พื้นที่ใช้สอยในบ้านเชื่อมต่อถึงกันอย่างเสรี กลายเป็นบ้าน ‘ห้องเดียว’ ที่กว้างขวาง มีทุกอย่างเป็นสัดส่วน ต้องขอบคุณพื้นที่ว่าง (space) และการใช้วัสดุที่ทำให้การเปิดโล่งนี้ไม่ทำให้รู้สึกเคอะเขิน ในขณะเดียวกันอากาศก็ถ่ายเทได้อย่างเต็มที่ เชื่อมต่อพื้นที่ภายในบ้านและนอกบ้าน จนเสมือนว่าบ้านหลังนี้ไม่มีจุดสิ้นสุด ตอนนี้บ้าน Yō no ie เสนอราคาประมาณ 4.8 ล้านบาท แต่ยังเปิดให้ซื้อได้สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.