อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เมืองเส้นตรง ‘The Line’ เพียง 5 นาทีก็เดินไปถึงได้ทุกที่ ที่ซาอุดิอาระเบีย

ต้นแบบเมืองใหม่จากซาอุดิอาระเบีย กำลังสร้างขึ้นในพื้นที่ Neom มีความยาว 170 กิโลเมตรแต่คนในเมืองกลับไม่ต้องใช้รถยนต์เลย โดยสามารถเดินไปที่ไหนก็ได้ในเขตเมืองด้วยเวลาเพียง 5 นาที และยังเหลือพื้นที่ให้แก่ธรรมชาติมากถึง 95%


การออกแบบโครงสร้างการใช้ชีวิตใหม่

โครงการสร้างเมือง Neom ( https://www.neom.com/ ) ของซาอุดิอาระเบียเริ่มต้นในปีนี้ด้วยแผนผังเมืองที่ชื่อว่า ‘The Line’ ถูกเปิดเผยจากเจ้าชาย มูฮัมมัด บิน ซาลมาน (Mohammed Bin Salman) ด้วยความตั้งใจให้คนในเมืองไม่ต้องใช้รถยนต์ เพราะทุกพื้นที่สามารถเดินถึงกันได้ และหากต้องการจะเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลก็มีระบบขนส่งความเร็วสูงที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เสียเวลาในการเดินทางมากเกินกว่า 20 นาที (ระยะทางไกลที่สุดของเมืองนี้คือ 170 กิโลเมตร นับเป็นความเร็วสูงสุด 510 กม./ชม.)


แนวคิดนี้เริ่มต้นจากการสำรวจพบปัญหาการเสียชีวิตของประชากรโลกอันเนื่องมาจากมลพิษปีละ 7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนปีละ 1 ล้านคน ทำให้การสร้างเมืองใหม่นี้เริ่มต้นจากการวางผังการเดินทางใหม่ให้ทุกคนไม่ต้องมีระบบขนส่งด้วยรถยนต์ โดยระบบการขนส่งทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นระบบรางและ AI ที่อยู่ใต้ดิน ทำให้เหลือพื้นที่ภาคพื้นสำหรับธรรมชาติและการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเมืองทั้งหมดจะเรียงตัวกันบนเส้นแถบที่จะทำให้เดินเท้าถึงกันได้ภายในเวลา 5 นาที ในขณะที่ตัวเมืองจะขยายออกตามความยาวของเส้นแถบ (‘The Spline’) ไปเรื่อยๆ จนบรรจบที่ 170 กิโลเมตร


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.