top of page

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ

ปฏิวัติอุปกรณ์ดูแลช่องปาก ด้วยการออกแบบตั้งแต่กระบวนการผลิตจนไปจบที่รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์


* แปรงสีฟันและกริปป์จากโครงการนี้ได้รับรางวัลชนะการประกวด 2020 Design Excellence Award (DEmark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

* ผลิตภัณฑ์จากโครงการนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ของ SenityDesign by: SolidSprout

Project title: Senity Oral Care Products

Project partner: Senity (Laoaree Trading Co., Ltd.)

Category: Product Design


ผลงานการร่วมมือระหว่างเรา SolidSprout กับผู้ผลิตสินค้าเพื่อการดูแลช่องปาก Senity เพื่อการดูแลที่ใส่ใจเป็นพิเศษ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ต้องการความปลอดภัย ใส่ใจต่อสุขภาพมากกว่าเดิม พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่สังคมผู้สูงอายุการออกแบบสุขภาพช่องปากที่ใส่ใจเป็นพิเศษ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตราคาถูกทำให้สังคมต้องจ่ายจริงในราคาแพง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการตามแก้ปัญหาที่ได้สะสมมาทีละเล็กน้อยแต่ยาวนาน ทางออกที่ดีคือการใช้แนวคิดการป้องกัน (preventive) ซึ่งหลีกเลี่ยงผลกระทบตั้งแต่ขั้นแรกในการผลิต ส่งผลดีมากกว่าทั้งสำหรับสังคมและระบบเศรษฐกิจเมื่อมองในเชิงมหภาคของประเทศ


ความยั่งยืนของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้เมื่อใส่ใจต่อสังคมอย่างไม่แยกส่วน การร่วมมือระหว่าง SolidSprout กับ Senity ครั้งนี้นำเอาปัญหาของสังคมมาเป็นแกนกลางของการทำงาน ด้วยการออกแบบการผลิตที่ใส่ใจไม่ให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้ การสร้างผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับที่คนทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเอื้อมถึง ในขณะที่รูปลักษณ์ก็ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสามารถมีบทบาทในการช่วยดูแลสังคมได้อย่างไม่รู้ตัวในการออกแบบแปรงสีฟันของ Senity เราได้คิดค้นให้ด้ามแปรงมีส่วนโค้งนูนซึ่งเป็น safety structure ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการจับลื่นหลุดในระหว่างการแปรงฟัน และยังพัฒนาขนแปรงให้มีความนุ่มพิเศษพอดีกับเหงือกและฟันที่บอบบาง มีความนุ่มมากกว่าแปรงสีฟันแบรนด์อื่นๆ ในท้องตลาด มีปลายขนแปรงที่กลมมนช่วยถนอมเหงือกและฟันให้ไม่ได้รับการระคายเคือง และบรรจุภัณฑ์ของแปรงสีฟันก็ยังช่วยให้สามารถนำแปรงสีฟันพกพาไปท่องเที่ยวด้วยที่ไหนก็ได้ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่สดใส มีชีวิตชีวา อีกปัญหาที่เราเข้ามาร่วมจัดการด้วยคือปัญหาขยะแปรงสีฟัน เนื่องจากแปรงสีฟันส่วนใหญ่ในปัจจุบันผลิตจากพลาสติก ถ้านับแค่ในประเทศไทย จากฐานข้อมูลคนไทย 65 ล้านคน ในทุกสามเดือนจะมีการทิ้งแปรงเก่าและสามารถเกิดขยะพลาสติกจากแปรงสีฟันถึง 240 ล้านชิ้น แต่การเลือกวัสดุที่ตัดตอนวงจรนี้ด้วยการผลิตแปรงสีฟันจาก PLA ซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาติอย่างอ้อยและมันสำปะหลัง เป็นพลาสติกที่ biodegradable หรือสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติในสภาวะที่เหมาะสม จึงย่นระยะเวลาที่พลาสติกจะสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อม ตัดวงจรขยะพลาสติกได้หนึ่งเส้นทาง เมื่อผนวกกับ Eco-Alliance Policy ซึ่ง Senity เองจะรับนำแปรงสีฟันและบรรจุภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดกลับมาย่อยสลายด้วยตัวเอง จึงทำให้เกิดระบบปิดของการหมุนเวียนวัสดุที่เรียกว่า Circular Economy ครั้งแรกในวงการสินค้าดูแลสุขภาพช่องปากในประเทศไทยเรานำวิธีคิดแบบเดียวกันนี้ไปใช้กับการออกแบบหลอดยาสีฟันของ Senity เนื่องจากหลอดยาสีฟันปกตินั้นถูกฉาบด้วยชั้นพลาสติกจำนวนมากซึ่งไม่สามารถรีไซเคิลได้ แต่ด้วยการคำนึงถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกที่จะใช้หลอดยาสีฟันที่มีผิวชั้นนอกสุดที่ทำมาจาก PCR หรือพลาสติกที่หมุนเวียนในระบบสำหรับการผลิตหลอดยาสีฟันของ Senity ทำให้ช่วยลดการผลิตพลาสติกใหม่และนำเอาพลาสติกเดิมที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้วมาใช้งานอย่างสะอาดอีกครั้งหนึ่ง


SolidSprout ยังได้ออกแบบขวดของน้ำยาบ้วนปากของ Senity ให้มี safety structure เช่นกัน โดยมีส่วนเว้าที่ช่วยให้สามารถจับด้วยมือเดียวได้สะดวก สามารถเขย่าได้โดยไม่หลุดมือ เพราะส่วนผสมในน้ำยาบ้วนปากของ Senity ก็มีความพิเศษไม่แพ้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ ด้วยสูตรการผสมแยกชั้น 2 ชั้น ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นเบสของน้ำมันที่ดีและอีกส่วนหนึ่งเป็นสารผสมซึ่งมีเบสเป็นน้ำ การใช้น้ำยาบ้วนปากแบบ 2 ส่วนประกอบกันแบบนี้ทำให้น้ำยาบ้วนปากของ Senity สามารถทำความสะอาดได้ดีกว่าน้ำยาบ้วนปากแบบน้ำชั้นเดียวทั่วไปผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งคือ Gripp หรือที่ช่วยจับ ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุและผู้ที่กล้ามเนื้อมือและนิ้วอ่อนแรงสามารถนำเอาที่ช่วยจับมาสวมเข้ากับแปรงสีฟัน ช้อน ส้อม หรือวัตถุอะไรก็ได้ เพื่อช่วยให้สามารถจับสิ่งของเหล่านั้นได้สะดวกและมั่นคงมากขึ้น ใช้วัสดุซิลิโคน food-grade จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ผิวสัมผัสก็ถูกออกแบบให้มีความเรียบเนียนด้วยวัสดุเดียวทั้งชิ้น จึงทำความสะอาดได้ง่าย ทนทาน และไม่สะสมสิ่งสกปรก และยังใช้ Gripp ในการบีบเพื่อบริหารมือและนิ้วมือได้ด้วย


ความท้าทายของการทำงานครั้งนี้คงเป็นความรู้สึกของเราเองที่ตั้งใจออกแบบสินค้าและระบบการผลิตของ Senity ให้ออกมาสู่ตลาดจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ช่วยจัดการกับปัญหาของสังคมและโลกให้ทันท่วงที เพราะในทุกๆ นาทีที่เดินไป มีขยะพลาสติกจำนวนมากมายที่ถูกทิ้งไปบนพื้นโลกและไหลลงสู่ทะเล ช่วงเวลาที่มีคุณค่าของผู้สูงอายุบางคนก็กำลังนับเลขถอยหลังลงไปในทุกๆ วัน เราอยากเห็นปัญหาในโลกนี้ได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วที่สุด เราอยากเห็นผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้ตั้งแต่วินาทีนี้ เราอยากเห็นขยะพลาสติกลดจำนวนลงจนเป็นศูนย์ เราอยากเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนในยุคถัดไป ทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่เราได้ทำสำเร็จ และตั้งใจว่าจะต่อยอดแนวคิดนี้ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ ต่อไป
SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comentários


bottom of page