อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สมุดกิจกรรมของดีไซเนอร์ตัวน้อย

บ่มเพาะการคิดเชิงออกแบบตั้งแต่เด็กด้วยสมุดกิจกรรมนี้เมื่อนักออกแบบมีลูก สมุดกิจกรรมที่ให้ลูกเล่นจะธรรมดาได้อย่างไร นักออกแบบจากแคนาดาจึงพัฒนาสมุดกิจกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งสอดแทรกทักษะสนุกๆ ของนักออกแบบเอาไว้อย่างเต็มอิ่ม และนำมาแบ่งปันให้คนทั่วไปได้นำไปใช้ด้วย


การออกแบบเมล็ดพันธุ์ของนักออกแบบ

นักออกแบบสองสามีภรรยาจากแคนาดา Ross และ Eva มองเห็นปัญหาของเด็กยุคใหม่ซึ่งมักตกหลุมพรางของเทคโนโลยี เด็กบางคนติดโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ตจนยากจะถอนสายตาออกมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว และอาจทำให้เด็กขาดพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก การจดจ่อมีสมาธิ และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต


สิ่งที่ Ross และ Eva ทำขึ้นนี้ชื่อว่า ‘Small Books’ (https://smallbooks.io) เป็นชุดสมุดกิจกรรมที่คล้ายกับนำสมุดวาดภาพระบายสีมาบวกกับการเล่นเกม โดยมีธีมและเป้าหมายทักษะที่ต้องการคือ ‘การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)’ คอนเซ็ปท์น่าสนใจขนาดนี้ยังแทรกด้วยความรู้ด้านศิลปะ แฟชั่น สถาปัตยกรรม กราฟิค และการออกแบบอีกหลายแขนง


ด้วย Small Books หวังว่าเด็กๆ จะได้พัฒนาปฏิสัมพันธ์กับวัตถุรอบตัวมากขึ้น เสริมสร้างจินตนาการ การคิดวิเคราะห์ การเข้าใจภาพและพื้นที่ และความกล้าแสดงออก ในขณะเดียวกันก็น่าตื่นเต้นและสนุกพอที่จะเล่นด้วยได้ทั้งวัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.