อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

แหล่งโปรตีนจากอากาศ

ก้าวสู่ยุคถัดไปของอาหารแห่งโลกอนาคต เมื่อรูปแบบการผลิตอาหารอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นกำลังจะหมดไปนับเป็นความโชคดีหากแต่ละวันเราจะสามารถรับประทานอาหารจากผักที่ปลูกเองหลังบ้าน ได้กินไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เราเลี้ยงเอง หรือเก็บเห็ดจากโรงเพาะขนาดเล็กประจำบ้าน แต่ด้วยการคาดการณ์ว่าในปี 2050 ปริมาณการบริโภคอาหารทั่วโลกจะไต่ขึ้นไปเป็น 2 เท่าของที่เป็นอยู่ พื้นที่ใช้สอยในการผลิตอาหารอย่างที่มีอยู่ปัจจุบันจึงอาจไม่สามารถรองรับความต้องการนั้นได้อีก


ด้วยงานวิจัยจาก VTT Technical Research Centre of Finland และ Lappeenranta University of Technology ร่วมกับ Solar Foods [https://solarfoods.fi/] ทำให้ในวันนี้เรามีทางเลือกที่จะตอบโจทย์ความต้องการของโลกในอนาคตได้ ด้วยการผลิตอาหารโดยใช้กลไกที่ดึงเอาโมเลกุลที่มีอยู่ในอากาศมาใช้ประโยชน์


การออกแบบอาหารที่รสชาติดีและยั่งยืน

เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารที่จะรุนแรงขึ้นในโลกอนาคต ทั่วโลกต่างมุ่งความสนใจมาที่สารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายมากนั่นคือ 'โปรตีน' และเนื่องจากแหล่งโปรตีนหลักของโลกในปัจจุบันนั้นมาจากเนื้อสัตว์ซึ่งใช้กระบวนการผลิตที่สิ้นเปลือง ทั้งใช้น้ำและการดูแลเอาใจใส่ที่เข้มงวด ใช้แรงงานในการผลิตมาก ต้องการพื้นที่กว้างขวาง และใช้เวลานานนับเดือนหรือนับปีกว่าจะได้เนื้อออกมาในปริมาณเพียงน้อยนิด


แหล่งโปรตีนที่ถูกพัฒนาขึ้นล่าสุดนี้มีชื่อว่า 'Solein' ใช้สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างแบคทีเรียในการขับเคลื่อนกระบวนการ โดยแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ใช้นี้สามารถจับเอาอะตอมของคาร์บอนจากก๊าซที่มีอยู่ในอากาศมาแปลงให้กลายเป็นโมเลกุลของกรดอะมิโนและโปรตีน ซึ่งในเบื้องต้นพบว่าการผลิตโปรตีนด้วยวิธีนี้ใช้พื้นที่น้อยกว่าการเลี้ยงวัวถึง 86 เท่า และใช้ทรัพยากรน้ำในการผลิตน้อยที่สุดเพียง 4 ลิตรต่อโปรตีน 1 กิโลกรัม เทียบกับการเลี้ยงวัวซึ่งใช้น้ำมากถึง 86,996 ลิตรต่อโปรตีน 1 กิโลกรัม การผลิตด้วยแบคทีเรียนี้ยังทำให้ได้โปรตีนที่มีกลิ่นที่เบาบาง (กลิ่นคล้ายแป้งสาลี) และยังสามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยีการพิมพ์อาหารแบบสามมิติซึ่งเป็นความหวังของการผลิตอาหารเพื่อป้อนการเจริญเติบโตของโลกในอนาคต


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.