อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Philippe Starck กับการออกแบบเชิงประชาธิปไตย

“เราอยากจะทำความฝันของประชาธิปไตยให้สุกงอม... ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่คนจำนวนมากเท่าที่จะทำได้ และรับพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่”


[“We wanted to bring a democratic dream to fruition… give the best to the most people possible while drawing from the newest ideas and the energy of the young.”]ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ Philippe Starck (โดย Jonathan Wingfield) นักออกแบบผู้มีผลงานหลายชิ้นซึ่งกลายเป็นตำนาน ในขณะที่เขาเองก็เป็นผู้เผยแพร่แนวคิดการออกแบบเชิงประชาธิปไตย (Democratic Design) ซึ่งทำให้การออกแบบทำงานรับใช้ประชาชนจำนวนมาก


Philippe Starck เกิดในปี 1949 แม้จะร่ำเรียนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตกแต่งภายใน แต่ด้วยการมีพ่อเป็นวิศวกรการบิน ทำให้เขาได้ซึมซับและเห็นความสำคัญของ ‘นวัตกรรม’ หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ และรู้หลักการทำงานของวัตถุต่างๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์


ในช่วงเริ่มต้นการทำงานของ Starck ขณะนั้นศิลปินจำนวนมากยังใช้ผลงานการออกแบบเพื่อรับใช้ชนชั้นสูง แต่ Starck กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม เขาตั้งใจให้ผลงานของเขามีราคาที่คนส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นกว่าของเดิม เขาเชื่อว่าความมีระดับในยุคใหม่คือการผลิตชิ้นงานออกมาเพื่อรับใช้คนจำนวนมากได้ แนวคิดนี้เป็นขั้วตรงข้ามกับแนวคิด ‘limited edition’ เพราะสวนกระแสการให้ความสำคัญกับความหายาก (rarity) และตัดทอนอำนาจของเงิน เพราะไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อย คนทุกคนก็จะยังสามารถเข้าถึงผลงานออกแบบที่มีคุณภาพดีได้ทั้งหมด


ปัจจุบันผลงานของ Starck มีอยู่นับหมื่นชิ้น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ กระเป๋า นาฬิกา โคมไฟ ไปจนถึงงานด้านสถาปัตยกรรม ผลงานของเขายังเป็นที่พูดถึงและจดจำได้ เช่น อุปกรณ์คั้นน้ำมะนาว ‘Juicy Salif’ ซึ่งดูเหมือนแมลงต่างดาว เก้าอี้ ‘Louis Ghost’ ที่มีรูปทรงเดียวกันกับเก้าอี้ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศสแต่กลับทำมาจากพลาสติกใสชิ้นเดียว และอาคารของบริษัทผู้ผลิตเบียร์อาซาฮิ ‘Asahi Beer Hall’ ในโตเกียวซึ่งมีก้อนเมฆสีทองวางอยู่บนดาดฟ้า


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.