อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

คู่มือวินิจฉัยโรคสำหรับคนผิวสี

หนังสือแพทย์ปัจจุบันไม่ได้ดูแลทุกคนได้เท่าเทียมเมื่อเนื้อหาในแบบเรียนแพทย์ถูกออกแบบมาโดยคนผิวขาว คนผิวสีจึงลุกขึ้นมาสร้างแบบเรียนให้ตัวเอง เพื่อปิดช่องโหว่ในการดูแลรักษาและเพื่อไม่ให้คนผิวสีต้องตกอยู่ในอันตรายเพราะไม่ถูกวินิจฉัยอย่างถูกต้อง


การออกแบบความรู้สำหรับคนที่หลากหลาย

Malone Mukwende เป็นนักเรียนแพทย์ชั้นปีที่สองของ St George’s University of London ขณะที่เขาเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งเขาพบว่ามีบางอย่างผิดปกติในแบบเรียนแพทย์ที่เขาใช้ เช่น การตรวจอาการทางร่างกายจากการดู ‘จุดแดง’ บนผิวหนัง หรือการสังเกต ‘สีของริมฝีปาก’ ที่ซีดลงหรือเปลี่ยนเป็นสีม่วง สิ่งเหล่านี้คงทำได้ง่ายๆ สำหรับคนผิวขาว แต่สำหรับเขาซึ่งเป็นคนผิวสี พบว่าอาการทางกายเหล่านี้ไม่สามารถสังเกตได้ในกลุ่มคนที่มีผิวสีเข้ม


Mukwende ปรึกษากับอาจารย์ประจำวิชา ‘ความหลากหลายกับการศึกษาทางการแพทย์’ (Diversity and Medical Education) ที่ชื่อ Margot Turner และอาจารย์ผู้สอนวิชาทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) ที่ชื่อ Peter Tamony จนได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย (Student-Staff Partnership Project) จนผ่านมาปีกว่า เขาก็ได้เขียนคู่มือการวินิจฉัยโรคสำหรับคนผิวสีได้สำเร็จ ( https://www.sgul.ac.uk/news/mind-the-gap-a-handbook-of-clinical-signs-on-black-and-brown-skin ) หนังสือเล่มนี้ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์ และหวังว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้สำหรับคนที่มีเชื้อชาติและสีผิวที่แตกต่างกัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.