อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กาแฟที่ไม่ใช่กาแฟ แต่คือวัชพืช

กลิ่นและรสเหมือนกาแฟ แต่คือวัชพืชที่จะช่วยฟื้นฟูอังกฤษแต่ละวันในประเทศอังกฤษมีการดื่มกาแฟมากถึง 95 ล้านถ้วย ในขณะที่เมล็ดกาแฟส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากทวีปอเมริกา อุตสาหกรรมกาแฟในอังกฤษยังพบการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง การทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อน การทำไร่ถางป่า และส่งผลเสียต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ


การออกแบบการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น

กลุ่ม ‘Make Weeds Great Again’ (https://www.daisynewdick.com) ศึกษาวัชพืชท้องถิ่นของอังกฤษ คือ แดนดิไลออน (dandilion) ซึ่งเป็นพืชที่สร้างความรำคาญให้กับคนส่วนใหญ่ เพราะเมล็ดพืชแดนดิไลออนมีขนสีขาวที่นำพาเมล็ดให้ปลิวกระจายตัวไปทั่วและมักติดตามเสื้อผ้า แต่ด้วยการพัฒนากระบวนการใหม่ทำให้ในอนาคตพืชชนิดนี้อาจกลายมาเป็นพืชที่กินส่วนแบ่งในตลาดกาแฟของอังกฤษ


ทีมงานพบว่าบนผิวของรากต้นแดนดิไลออนมีสารที่ชื่อว่า ‘อินูลิน (inulin)’ ซึ่งไม่เพียงแค่มีโครงสร้างที่คล้ายกับสารที่ให้กลิ่นในกาแฟ แต่เมื่อนำมาคั่วแล้วยังให้ความขมและกลิ่นแบบเดียวกันกับกาแฟด้วย กระบวนการผลิตและชงรากต้นแดนดิไลออนนั้นค่อนข้างคล้ายกับกระบวนการปกติที่ใช้ทำกับเมล็ดกาแฟ แต่สิ่งที่เป็นข้อดีกว่ามากคือการลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และยังทำให้พืชท้องถิ่นซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของทุกคน กลายมาเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ทางทีมงานยังได้เตรียมพัฒนากระบวนการเพื่อใช้พืชอื่นๆ ที่ใกล้เคียงอย่างชิโครี (chicory) และโกโบ (burdock) เพื่อนำมาใช้ผลิตกาแฟด้วยเช่นกัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.