อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Here we do design services in Thailand and Bangkok, including product design service, branding service, logo design service, and other design jobs including logo design service in Bangkok, banner design service, brochure design service, flyer design service, leaflet design service, ad design service in Bangkok, packaging design service, rebranding service, product catalogue design service, corporate identity design service, CI design service, book design service, book cover design service, notebook design service, device design service, graphic design service, illustration design service, custom graphic design service. We also provide consultations in various fields to increase positive social impact to society and provide workshops for human potential development, design potential development, to have effects on the environment, the earth, and communities with professional and international level of design skills. We have specialists in Bangkok who won various trophies and awards and are ready to meet as environmental consultant, economic consultant, society consultant, and manage workshops for learning with the communities. ที่นี่ เรารับออกแบบผลิตภัณฑ์ รับออกแบบแบรนด์ รับออกแบบโลโก้ และงานด้านอื่นๆ อีกหลายชนิด รวมทั้ง รับออกแบบโลโก้ รับออกแบบแบนเนอร์ รับออกแบบโบรชัวร์ รับออกแบบแผ่นพับ  รับออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ รับทำรีแบรนด์ รับทำแบรนด์ดิ้ง หรือรับทำแบรนดิ้ง รับทำแคตตาล็อก รับออกแบบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ รับออกแบบภาพลักษณ์องค์กร รับออกแบบหนังสือ รับออกแบบปกหนังสือ รับออกแบบสมุด รับออกแบบอุปกรณ์ รับออกแบบกราฟฟิก รับออกแบบภาพวาด รับออกแบบกราฟิคตามสั่ง เราให้บริการด้านการออกแบบหลากหลายชนิด และในหลายระดับ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมทั้งรับจัดเวิร์คชอพเพื่อพัฒนาบุคลกร รับพัฒนาคุณภาพบุคคลด้านการออกแบบ เพื่อส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โลก และชุมชน ด้วยการให้บริการออกแบบระดับสากล โดยผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพ และได้รับรางวัลเกี่ยวกับการออกแบบมากมาย จึงยินดีรับให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านการจัดการโครงการ และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และจัดกระบวนการเพื่อเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรายังรับออกแบบสินค้า รับออกแบบโปสเตอร์ รับออกแบบตราสินค้า รับออกแบบตราผลิตภัณฑ์ เช่นกัน We also provide poster design service and product logo design service.

 

Here we do design services in Thailand and Bangkok, including product design service, branding service, logo design service, and other design jobs including logo design service in Bangkok, banner design service, brochure design service, flyer design service, leaflet design service, ad design service in Bangkok, packaging design service, rebranding service, product catalogue design service, corporate identity design service, CI design service, book design service, book cover design service, notebook design service, device design service, graphic design service, illustration design service, custom graphic design service. We also provide consultations in various fields to increase positive social impact to society and provide workshops for human potential development, design potential development, to have effects on the environment, the earth, and communities with professional and international level of design skills. We have specialists in Bangkok who won various trophies and awards and are ready to meet as environmental consultant, economic consultant, society consultant, and manage workshops for learning with the communities. ที่นี่ เรารับออกแบบผลิตภัณฑ์ รับออกแบบแบรนด์ รับออกแบบโลโก้ และงานด้านอื่นๆ อีกหลายชนิด รวมทั้ง รับออกแบบโลโก้ รับออกแบบแบนเนอร์ รับออกแบบโบรชัวร์ รับออกแบบแผ่นพับ  รับออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ รับทำรีแบรนด์ รับทำแบรนด์ดิ้ง หรือรับทำแบรนดิ้ง รับทำแคตตาล็อก รับออกแบบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ รับออกแบบภาพลักษณ์องค์กร รับออกแบบหนังสือ รับออกแบบปกหนังสือ รับออกแบบสมุด รับออกแบบอุปกรณ์ รับออกแบบกราฟฟิก รับออกแบบภาพวาด รับออกแบบกราฟิคตามสั่ง เราให้บริการด้านการออกแบบหลากหลายชนิด และในหลายระดับ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมทั้งรับจัดเวิร์คชอพเพื่อพัฒนาบุคลกร รับพัฒนาคุณภาพบุคคลด้านการออกแบบ เพื่อส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โลก และชุมชน ด้วยการให้บริการออกแบบระดับสากล โดยผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพ และได้รับรางวัลเกี่ยวกับการออกแบบมากมาย จึงยินดีรับให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านการจัดการโครงการ และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และจัดกระบวนการเพื่อเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรายังรับออกแบบสินค้า รับออกแบบโปสเตอร์ รับออกแบบตราสินค้า รับออกแบบตราผลิตภัณฑ์ เช่นกัน We also provide poster design service and product logo design service.

ผลงานและบริการของเรา

message clouds thailand democracy movement
1/3
 

Here we do design services in Thailand and Bangkok, including product design service, branding service, logo design service, and other design jobs including logo design service in Bangkok, banner design service, brochure design service, flyer design service, leaflet design service, ad design service in Bangkok, packaging design service, rebranding service, product catalogue design service, corporate identity design service, CI design service, book design service, book cover design service, notebook design service, device design service, graphic design service, illustration design service, custom graphic design service. We also provide consultations in various fields to increase positive social impact to society and provide workshops for human potential development, design potential development, to have effects on the environment, the earth, and communities with professional and international level of design skills. We have specialists in Bangkok who won various trophies and awards and are ready to meet as environmental consultant, economic consultant, society consultant, and manage workshops for learning with the communities. ที่นี่ เรารับออกแบบผลิตภัณฑ์ รับออกแบบแบรนด์ รับออกแบบโลโก้ และงานด้านอื่นๆ อีกหลายชนิด รวมทั้ง รับออกแบบโลโก้ รับออกแบบแบนเนอร์ รับออกแบบโบรชัวร์ รับออกแบบแผ่นพับ  รับออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ รับทำรีแบรนด์ รับทำแบรนด์ดิ้ง หรือรับทำแบรนดิ้ง รับทำแคตตาล็อก รับออกแบบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ รับออกแบบภาพลักษณ์องค์กร รับออกแบบหนังสือ รับออกแบบปกหนังสือ รับออกแบบสมุด รับออกแบบอุปกรณ์ รับออกแบบกราฟฟิก รับออกแบบภาพวาด รับออกแบบกราฟิคตามสั่ง เราให้บริการด้านการออกแบบหลากหลายชนิด และในหลายระดับ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมทั้งรับจัดเวิร์คชอพเพื่อพัฒนาบุคลกร รับพัฒนาคุณภาพบุคคลด้านการออกแบบ เพื่อส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โลก และชุมชน ด้วยการให้บริการออกแบบระดับสากล โดยผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพ และได้รับรางวัลเกี่ยวกับการออกแบบมากมาย จึงยินดีรับให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านการจัดการโครงการ และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และจัดกระบวนการเพื่อเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรายังรับออกแบบสินค้า รับออกแบบโปสเตอร์ รับออกแบบตราสินค้า รับออกแบบตราผลิตภัณฑ์ เช่นกัน We also provide poster design service and product logo design service.

quality professional design service workflow for social impact

ขั้นตอนการทำงาน

"คิดอย่างคุณ"

การเดินทางครั้งใดๆ ต่างเริ่มต้นด้วยก้าวแรก

เราใส่ใจกับผลกระทบที่ดี

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

(PACKAGING DESIGN)

รูปลักษณ์เป็นสิ่งแรกที่ผู้คนจะสัมผัสได้ถึงความเป็นคุณ นอกจากจะทำให้สะดวกและปลอดภัยในการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ยังบอกเล่าคุณค่าและตัวตนที่อยู่ภายใน เราจึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้เพียงทำหน้าที่ปกป้อง แต่ยังดึงคุณค่าภายในออกมา เพื่อสะท้อนเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์

การออกแบบกราฟิค

(GRAPHIC DESIGN)

ไม่ว่าจะเป็นการรีทัชภาพให้สวยขึ้นระดับมืออาชีพ เปลี่ยนภาพให้เป็นลายเส้นหรือเวคเตอร์ หรือจะสร้างลวดลายเฉพาะตัวขึ้นใหม่  สไตล์ที่คุณชอบจะเป็นแบบไหน เรียบง่าย เท่ๆ หรือแตกต่างด้วยรายละเอียดจำนวนมาก ให้ทั้งหมดได้รับการดูแลจากมืออาชีพ เพื่อผลงานชิ้นเอกที่คมชัดและตรงใจ

การออกแบบสื่อ

(MEDIA DESIGN)

คืนชีวิตชีวาให้สื่อประชาสัมพันธ์โดยไม่ทิ้งการสื่อสารที่ตรงประเด็นและบ่งบอกตัวตนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ แบนเนอร์สำหรับเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ หรือหากทางเลือกของคุณคือสื่อ โบรชัวร์ บุ๊คเล็ท หรือโปสเตอร์สำหรับนิทรรศการ เรามีทางเลือกที่สร้างสรรค์ให้เสมอ

การออกแบบตัวตนแบรนด์

(BRAND IDENTITY DESIGN)

ไม่ว่าจะออกแบบตัวตนใหม่ หรือปัดฝุ่นตัวตนเก่า แบรนด์ดิ้ง (Branding) รีแบรนด์ (Rebranding) สร้าง Corporate Identity (CI) หรือ Customer Experience (CX) เราเชื่อว่าทุกสิ่งมีเรื่องราว และตัวตนคือสิ่งที่ผู้คนจะจดจำตลอดไป เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความชัดเจนและสอดคล้องกับความเฉพาะตัว จนคุณค่าภายในได้เปล่งประกายให้โลกรู้

การออกแบบแนวคิด

(CONCEPT DESIGN & PRODUCT DESIGN)

นี่คือช่วงเวลาที่ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามกลายเป็นสิ่งเดียวกัน นักออกแบบของเราคลุกคลีกับการออกแบบคอนเซปท์ที่มักมาพร้อมกับวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆ  และด้วยความเข้าใจในศาสตร์ทั้งวิทย์และศิลป์ ทีมงานของเราจึงสร้างสรรค์งานได้อย่างไร้รอยต่อ และพร้อมจะลุยสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 

01

ศึกษาความต้องการ

และความเป็นไปได้

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากเป้าหมายที่ชัดเจน  เพียงให้เรารับรู้สิ่งที่คุณต้องการ และลุยศึกษาข้อมูลทางสังคมอย่างถึงแก่น ขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากที่สุด  และด้วยปรัชญาของเรา "คิดอย่างคุณ" เราจึงให้ความสำคัญกับทุกความต้องการที่ถูกส่งต่อมาเป็นอันดับแรก

02

ออกแบบ และตรวจสอบความถูกต้อง

ตลอดกระบวนการ

เราสร้างสรรค์งานทุกชิ้นด้วยกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม (participatory design process) ซึ่งคุณและคนในชุมชนจะได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยคุณสามารถติดตาม มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้ตลอดกระบวนการ

03

งานคุณภาพ

เพื่อสร้างสังคมที่ดี

เหนือความพึงพอใจคือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ร่วมกันสร้างในสังคม  ไม่มีอะไรจะทำให้เรามีความสุขได้มากไปกว่ารอยยิ้มของทุกคน เราจึงทำงานหนักเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดของความคาดหวัง และการสร้างสังคมที่ดี

 
design service bangkok for social impact friendly amazing

พบ

เรา

เราคือผู้สร้างสรรค์งานออกแบบ ที่เชื่อว่าการออกแบบที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้  ทีมออกแบบของเราอยู่ในกรุงเทพและเชียงใหม่ และเราสร้างสรรค์ผลงานเพื่อผู้คนทั่วทุกมุมโลกอย่างไร้พรมแดน คุณสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยกับเราทั้งในกรุงเทพและสถานที่อื่นๆ ที่คุณสะดวก จะนั่งคุยกันชิลๆ ในร้านกาแฟ, ใน co-working space, ด้วยวิธีทางไกล หรือด้วยรูปแบบอื่นใด ทั้งหมดนี้เราพร้อมเปิดกว้างให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดขึ้นด้วยกัน

 

ในระหว่างนี้มาติดตาม เป็นเพื่อนกัน และพบกับอีกหลายอย่างที่เราแบ่งปันกันในแต่ละช่องทาง

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
contact us design service bangkok

บอก

เรา

Here we do design services in Thailand and Bangkok, including product design service, branding service, logo design service, and other design jobs including logo design service in Bangkok, banner design service, brochure design service, flyer design service, leaflet design service, ad design service in Bangkok, packaging design service, rebranding service, product catalogue design service, corporate identity design service, CI design service, book design service, book cover design service, notebook design service, device design service, graphic design service, illustration design service, custom graphic design service. We also provide consultations in various fields to increase positive social impact to society and provide workshops for human potential development, design potential development, to have effects on the environment, the earth, and communities with professional and international level of design skills. We have specialists in Bangkok who won various trophies and awards and are ready to meet as environmental consultant, economic consultant, society consultant, and manage workshops for learning with the communities. ที่นี่ เรารับออกแบบผลิตภัณฑ์ รับออกแบบแบรนด์ รับออกแบบโลโก้ และงานด้านอื่นๆ อีกหลายชนิด รวมทั้ง รับออกแบบโลโก้ รับออกแบบแบนเนอร์ รับออกแบบโบรชัวร์ รับออกแบบแผ่นพับ  รับออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ รับทำรีแบรนด์ รับทำแบรนด์ดิ้ง หรือรับทำแบรนดิ้ง รับทำแคตตาล็อก รับออกแบบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ รับออกแบบภาพลักษณ์องค์กร รับออกแบบหนังสือ รับออกแบบปกหนังสือ รับออกแบบสมุด รับออกแบบอุปกรณ์ รับออกแบบกราฟฟิก รับออกแบบภาพวาด รับออกแบบกราฟิคตามสั่ง เราให้บริการด้านการออกแบบหลากหลายชนิด และในหลายระดับ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมทั้งรับจัดเวิร์คชอพเพื่อพัฒนาบุคลกร รับพัฒนาคุณภาพบุคคลด้านการออกแบบ เพื่อส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โลก และชุมชน ด้วยการให้บริการออกแบบระดับสากล โดยผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพ และได้รับรางวัลเกี่ยวกับการออกแบบมากมาย จึงยินดีรับให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านการจัดการโครงการ และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และจัดกระบวนการเพื่อเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรายังรับออกแบบสินค้า รับออกแบบโปสเตอร์ รับออกแบบตราสินค้า รับออกแบบตราผลิตภัณฑ์ เช่นกัน We also provide poster design service and product logo design service.

Here we do design services in Thailand and Bangkok, including product design service, branding service, logo design service, and other design jobs including logo design service in Bangkok, banner design service, brochure design service, flyer design service, leaflet design service, ad design service in Bangkok, packaging design service, rebranding service, product catalogue design service, corporate identity design service, CI design service, book design service, book cover design service, notebook design service, device design service, graphic design service, illustration design service, custom graphic design service. We also provide consultations in various fields to increase positive social impact to society and provide workshops for human potential development, design potential development, to have effects on the environment, the earth, and communities with professional and international level of design skills. We have specialists in Bangkok who won various trophies and awards and are ready to meet as environmental consultant, economic consultant, society consultant, and manage workshops for learning with the communities. ที่นี่ เรารับออกแบบผลิตภัณฑ์ รับออกแบบแบรนด์ รับออกแบบโลโก้ และงานด้านอื่นๆ อีกหลายชนิด รวมทั้ง รับออกแบบโลโก้ รับออกแบบแบนเนอร์ รับออกแบบโบรชัวร์ รับออกแบบแผ่นพับ  รับออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ รับทำรีแบรนด์ รับทำแบรนด์ดิ้ง หรือรับทำแบรนดิ้ง รับทำแคตตาล็อก รับออกแบบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ รับออกแบบภาพลักษณ์องค์กร รับออกแบบหนังสือ รับออกแบบปกหนังสือ รับออกแบบสมุด รับออกแบบอุปกรณ์ รับออกแบบกราฟฟิก รับออกแบบภาพวาด รับออกแบบกราฟิคตามสั่ง เราให้บริการด้านการออกแบบหลากหลายชนิด และในหลายระดับ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมทั้งรับจัดเวิร์คชอพเพื่อพัฒนาบุคลกร รับพัฒนาคุณภาพบุคคลด้านการออกแบบ เพื่อส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โลก และชุมชน ด้วยการให้บริการออกแบบระดับสากล โดยผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพ และได้รับรางวัลเกี่ยวกับการออกแบบมากมาย จึงยินดีรับให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านการจัดการโครงการ และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และจัดกระบวนการเพื่อเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรายังรับออกแบบสินค้า รับออกแบบโปสเตอร์ รับออกแบบตราสินค้า รับออกแบบตราผลิตภัณฑ์ เช่นกัน We also provide poster design service and product logo design service.

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.